Jak spawać nierdzewkę TIGiem?

Spawanie nierdzewki TIGiem jest dość wymagające jednak każdy po krótkim spraktykowaniu może dać radę z prostymi elementami.
Po pierwsze, stal nierdzewną spawamy metodą TIG w osłonie argonu. Powierznie spawane muszą być dokładnie osuszone, odtłuszczone i wolne od zabrudzeń, każda niedoskonałość na powierzchni powoduje złe układanie się spoiny, powstawanie kraterów.
Po drugie elementy muszą do siebie ściśle przylegać, szpara nie może przekraczać 1-2. Oczywiście taką szparę da się zaspawać TIGiem jednak wymaga to dużego doświadczenia.
Stal nierdzewną spawamy prądem stałym, elektrodą nietopliwą wolframową. Elektroda musi byc dobrze zaostrzona, najlepiej aby kierunek ostrzenia był do czubka elektrody, wtedy łuk jest bardziej stabilny. Prąd dobieramy w zależności od grubości spawanych elementów. W przypadku elementów o ściance grubości 2mm prąd optymalny to od 70A do 100A. Najlepiej przed spawaniem właściwego elementu spróbować pospawać elementy o tej samej grubości na próbę, i dobrać najlepszy prąd.Wypływ argonu 12-15 l/min.

Spawy kładziemy najpierw punktowo w kilku miejscach, tak aby uniknąć ściągania, po czym pogrubiamy spawy/dajemy nowe grubsze/spawamy na całej długości. W przypadku np. przyspawywania rury do blachy, spawy punktowe należy dawać przeciwlegle, w kolejności 0, 180, 90, 270 w metodzie krzyżowej (liczby to stopnie punktów na okręgu w których kładziemy spaw) lub 0, 180, 60, 240, 120 300.
Nierdzewka jest bardzo podatna na przegrzanie, zwłaszcza przy spawaniu blach, dlatego kolejne spawy należy robić w odstępie czasowym, tak aby dać materiałowi czas na ostygnięcie, inaczej blacha bardzo mocno się powykrzywia.
Spawy można robić z dodawaniem drutu lub bez. Drugi przypadek jest możliwy tylko gdy elementy ściśle do siebie przylegają, i spoina nie musi wytrzymywać dużych obciążeń. Spoina jest wtedy estetyczniejsza, wprawiony spawacz potrafi położyć ją tak że praktycznie nie widać że coś w tym miejscu było spawane. Gdy elementy nie przylegają ściśle lub od spawu wymagana jest wytrzymałość na obciążenia/skręcanie/ścinanie należy dodać drut. Grubość drutu także jest zależna od grubośći elementów spawanych, co też najlepiej spraktykować przy spawie próbnym. Do elementów grubości 2mm idealny jest drut 0,7mm.

W następnym artykule obróbka spawów :)
J. Paluch

Write a comment

Comments: 0